Chia sẻ kiến thức thể thao
Bài tứ đấu nữ tay không võ phái Vovinam

đồ hình
NỮ: ( Vế trụ),A giữa, B:trái,C: phải.

1, Cả 3 cùng tiến vào tấn công: (Trụ) - dùng chân phải đạp thẳng vào ngực A, - kế tiếp dùng 2 tay chưởng vào ngực B, đồng thời đạp chân phải ra sau vào ngực C.

2, A. Giữa: Đấm thẳng trái: (Trụ)- phản đòn đấm thẳng trái lối 2: - Tay trái gạt (lối 1) tay đấm đối phương, chân phải đá quét từ trước ra sau, đồng thời dùng tay phải chém vào cổ cho té lộn tới trước.

3, B. Trái: Đấm móc phải: (Trụ)- Phản đòn móc phải số 2: - Bước chân trái lên sát nguời đối phương đồng thời tay trái gạt đỡ, - bước chân phải gài sau chân phải đối phương, đồng thời đánh chó lối 7 vào ngực cho đối phương văng ra.

4, C. Phải: Đấm thấp phải: (Trụ) - phản đấm thấp phải số 1: - Bước né chân trái sang trái, dùng tay phải gạt lối 2 từ dưới cao lên, đồng thời đá tạt chân phải vào màng tang.

5, A. Giữa: - Nắm 2 tay trước: (Trụ) - Phản nắm 2 tay trước lối 1: - 2 tay co lên bẻ vào trong, dùng tay trái đánh sang bên phải (dùng tay đối phương đánh vào cổ tay đối phương) cho sút ra, đồng thời chém lối 3 vào mặt hoặc ngực đối phương.

6, B. Trái: bay đá song phi, đinh tấn phải đấm móc 2 tay: (Trụ) - Dùng 2 tay chận cú đá thẳng từ trên xuống, gạt 2 tay đở cú đấm móc 2 tay, 2 tay chém vào cổ, xong dùng chân đạp thẳng vào ngực cho B văng ra.

7, C. Đinh tấn trái, lao trái, lao phải: (Trụ) – Cúi lòn đầu sang phải tránh lao trái, xong cúi lòn đầu sang trái tránh lao phải, dùng chân phải đá cạnh vòng sang đầu đối phuơng, xong đá tạt trái vào vai đối phương cho té lộn về trước.

8, A. Giữa: - Đá tạt phải: (Trụ) – Lòn đầu tránh.

9, B. Trái: - Đá tạt phái: (Trụ) – Dùng 2 tay đở cú đá tạt, song dùng chân phải đạp thẳng vào ngực cho B văng ra.

10, C. bước tới bóp cổ đè xuống: (Trụ) – Té nghiêng xuống bên tay trái, đồng thời dùng chân phải đạp vào bụng cho B văng ra.

11, A. vổ vào vai kéo dậy khoá sau vòng gáy: (Trụ) - bị kéo đứng lên.

12, B & C chạy vào: (Trụ) – 2 tay bợ cổ A bay lên đạp thẳng vào ngực của B & C, Xong đánh 2 chỏ thật mạnh từ trên xuống cho 2 tay của A sút ra, bỏ chân phải gài ra phiá sau, đánh chỏ phải lối 7 ngang vào ngực đồng thời đá thêm cú đạp cho A văng ra.

13, B & C lại chạy vào nắm tay 2 bên kéo đi: (Trụ) – Trì lại lui về sau,kéo choB & C 2 ngực chạm vào nhau, dùng chân phải đạp cho 2 người văng ra.

14, A chạy tới bóp cổ trước: (Trụ) - Nằm xuống đánh sô ẩn đạp bụng cho lộn đứng qua đầu.

15, B. bước tới đấm lao phải: (Trụ) – dùng tay trái gạt nắm bắt tay đấm lao của B., đạp vào bụng kéo té lộn đứng về trước.

16, C. chồm tới bóp cổ: (Trụ) – Dùngchân phải móc vào ống quyển, chân trái đạp vào bụng cho C té ngữa ra sau.

17, A đấm móc trái, móc phải: (Trụ) – Lòn đầu sang phải tránh móc trái, lòn đầu sang trái tránh móc phải , đồng thời dùng chân phải đạp vào lưng A cho té sấp xuống.

18, B. chạy tới ôm ngang: (Trụ) Phản đòn ôm ngang, ôm quăng qua cho té chồng lên A.

19, C . Móc Trái Đấm thẳng phải: (Trụ) – Lòn đầu tránh đấm móc trái, lòn sang trái tránh đấm thẳng phải đồng thời dùng tay phải lòn khoá tay đấm của C, rồi nương đà bay lên kẹp cổ đòn chân số 18 xoay một vòng rồi bẻ xuống cho té chồng lên A & B.

video bài tứ đấu nữ.

VÕ sư Cẩm Bình
© ® Bản quyền 2011 http://vnthethao.net. Điên thoại 0906282026. Email loipv@vnthethao.net.